Kategorie

Regulamin sklepu Haalo.pl

Właścicielem strony internetowej i sklepu internetowego Haalo.pl znajdującego się na stronie www.haalo.pl jest firma:

Haalo.pl Włodzimierz Skowroński

ul. Krzywoustego 22

70-314 Szczecin

NIP 855-105-03-92

Regon 810502594

Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej można znaleźć na stronie CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

§.1. Postanowienia ogólne.

1.a. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania ze sklepu internetowego www.haalo.pl zwanym dalej serwisem oraz z oferowanych za jego pośrednictwem towarów i usług.

1.b. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Haalo.pl

§.2. Rejestracja.

2.a. Aby dokonać zakupu użytkownik nie musi się rejestrować. Do realizacji zamówienia wymagamy podania; imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres do wysyłki.

2.b. Jeżeli użytkownik wyrazi chęć posiadania swojego konta w sklepie internetowym Haalo.pl to może się zarejestrować. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć swoje konto.

2.c. Użytkownik może wyrazić chęć otrzymywania newslettera, do tego wymagamy podania adresu e-mail. Użytkownik może zawsze zrezygnować z tej usługi.

2.d. Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.

2.e. Rejestracja w sklepie internetowym Haalo.pl lub dokonanie zakupu za jego pomocą wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2.f. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe funkcjonalności oraz usługi, które będą dokładnie opisane.

2.g. Właściciel serwisu internetowego Haalo.pl nie ponosi odpowiedzialności za działanie reklamy, która jest publikowana na łamach serwisu.

2.h. Właściciel sklepu internetowego Haalo.pl może pozbawić użytkownika prawa do dokonywania zakupów, rejestracji, usług oferowanych w ramach sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika niniejszego regulaminu oraz gdy użytkownik podał nieprawdziwe dane lub dane naruszające prawa osób trzecich oraz gdy notorycznie nie odbiera zamówionych towarów.

2.i. Użytkownik dokonując rejestracji Wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Haalo.pl Włodzimierz Skowroński z siedzibą w Szczecinie przy ul. Krzywoustego 22 w celach związanych z realizacją zgłoszenia lub usługi, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej, lub realizacją zamówienia złożonego w sklepie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji usługi, zamówienia lub zgłoszenia. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia”.

§.3. Strony transakcji.

3.a. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym Haalo.pl zwaną dalej Nabywcą, może być pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca.

3.b. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego Haalo.pl jest właściciel, firma Haalo.pl Włodzimierz Skowroński z siedzibą w Szczecinie, zwaną dalej Dostawcą.

§.4. Oferta sklepu.

4.a. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony mogą być produkty i usługi prezentowane na stronie internetowej www.haalo.pl w chwili składania zamówienia.

4.b. Ceny towarów i usług oferowanych w sklepie podane są w złotych polskich.

4.c. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Ewentualna zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.d. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego Haalo.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, promocji  i odwołania promocji na stronie sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Ewentualna zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§.5. Zamawianie towarów.

5.a. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca. 

5.b. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

5.c. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie serwisu.

5.d. Aby zamówienie zostało przyjęte, wymagamy podania danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dokładny adres na jaki ma zostać wysłany towar. Opcjonalnie dane do faktury.

5.e. Złożenie zamówienia wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie przez firmę Haalo.pl Włodzimierz Skowroński danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U.Nr 133 poz. 883) o ochronie danych osobowych.

5.f. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

§.6. Realizacja zamówień.

6.a. Każde złożone zamówienie w sklepie internetowym Haalo.pl musi zostać potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy; błędny numer telefonu, błędny adres e-mail lub po prostu brak kontaktu z Nabywcą, to złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

6.b. Większość zamówień realizujemy (nadajemy lub przygotowujemy odbiór osobisty) w ciągu 1-3 dni roboczych. W przypadku opóźnień bądź problemów z realizacją zamówienia Nabywca zostanie o tym powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

6.c. Czas dostawy towaru uzależniony jest od formy dostawy, w przypadku firmy kurierskiej to 1-2 dni, Poczty Polskiej to około 1-3, odbiór w paczkomacie to ok 1-2 dni. Nabywca sam wybiera sposób dostawy w momencie zamawiania towaru. 

6.d. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Dostawcą.

6.e. Do wszystkich transakcji, jako dowód sprzedaży wystawiamy paragon fiskalny lub Fakturę VAT.

§.7. Akceptowane formy płatności.

7.a. Gotówka przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 22

7.b. Przelewem na konto Dostawcy przed dostawą towaru, wówczas wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

7.c. Poprzez system Transferuj.pl, możliwa płatność kartami kredytowymi.

7.d. Pobranie, płatne przy odbiorze przesyłki pracownikowi firmy kurierskiej.

§.8. Koszty i dostawa towarów.

8.a. Nabywca może wybrać dowolny sposób dostawy zamówionego towaru z opcji proponowanych przez Dostawcę.

8.b. Dokładny sposób transportu oraz jego koszty zostały opisane w dziale "Zakupy" w punkcie "Koszty i czas dostawy".

8.c. Z chwilą przekazania Nabywcy zamówionego towaru, na Nabywcę przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

8.d. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

§.9. Reklamacje, gwarancje i zwroty.

9.a. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, który dostarcza przesyłkę, oraz skontaktować się z pracownikiem firmy Haalo.pl

9.b. Każdy zakupiony towar w naszym sklepie posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta i rodzaju zakupionego towaru.

9.c. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia produktu do kupującego lub do wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik.

9.d. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul.Krzywoustego 22, 70-314 Szczecin, lub  drogą mailową na adres: sklep@haalo.pl

Pobierz formularz odstąpienia od umowy.

9.e. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

9.f. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.g. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Haalo.pl ul. Krzywoustego 22,70-314 Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.h. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Haalo.pl przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

9.i. Kupujący w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest dostarczyć towar do Sprzedawcy na adres siedziby firmy Haalo.pl ul. Krzywoustego 22, 70-314 Szczecin na własny koszt.

9.j. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§.10. Postanowienia końcowe.

10.a. Składając zamówienie lub zakładając konto w sklepie Haalo.pl Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

10.b. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

10.c. Zawartość sklepu internetowego Haalo.pl nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 KC. 

10.d. Firma Haalo.pl nie wypożycza towarów do testowania.

10.e. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10.f. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w drodze porozumienia stron. Jeżeli jednak nie dojdzie do porozumienia spory zostaną poddane pod rozstrzygniecie sądu. 10.g. Firma Haalo.pl nie odpowiada za brak możliwości dostępu do sklepu internetowego wynikający z przyczyn od niej niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie także prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

10.g. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

10.h. Firma Haalo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Wprowadzone zmiany nie działają wstecz, czyli do umów handlowych zawartych przed zmianami będzie obowiązywał regulamin z dnia w którym umowa została zawarta. Zmiany będą obowiązywały od momentu ich opublikowania na stronie serwisu. Nabywcy, którzy posiadają konta w sklepie internetowym Haalo.pl zostaną poinformowani o zmianach regulaminu e-mailem. Po zmianie każdy Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeżeli go nie zaakceptuje, powinien usunąć swoje konto. Jeżeli Nabywca nie pamięta hasła do swojego konta, może zwrócić się o jego usunięcie do Dostawcy. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.

10.i. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.


góra